home

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพร ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว 3,102 เมตร หนา 0.05 เมตร

รูปภาพ: 
ไทย
Body: 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงโครงการปรับปรุงภายในบริเวณโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร