home

ขทช.ชุมพร ขอถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่

องค์ความรู้  แนวทางการดำเนินการให้ตรงตามหลักการประเมินเอกลักษณ์ ทช.

วันที่ : 31 ม.ค. 2562 16:00

เส้นทางเลี่ยงขาขึ้นกทม. - ขาล่องใต้

เส้นทางเลี่ยงสายหลัก ทล. 41 (ช่วง กม.ที่ 4+000) เกิดน้ำท่วมทาง

วันที่ : 06 ม.ค. 2562 14:15

เส้นทางเลี่ยงขาขึ้นกทม. - ขาล่องใต้

เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมสายหลัก ทล.41 (กม.ที่ 4+000)

วันที่ : 06 ม.ค. 2562 13:45

ประชาสัมพันธ์งาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”

ประชาสัมพันธ์งาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”วันศุกร์ที่ 6 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 15:30

กรมทางหลวงชนบท จุดให้บริการเส้นทางสำหรับผู้เดินทางไปถวายพระราชพิธีเพลิงพระศพฯ

จุดให้บริการเส้นทางสำหรับผู้เดินทางไปถวายพระราชพิธีเพลิงพระศพฯ

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 11:45

ข่าวทั้งหมด
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร งานจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร งานจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

วันที่ : 07 เม.ย. 2560 15:23

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพร กับจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กับ ตำบลคลองพา ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพร กับจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กับ ตำบลคลองพา ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ : 07 เม.ย. 2560 15:19

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา  โครงการจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร  ตำบลชุมโค  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 04 เม.ย. 2560 14:14

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 82/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตามประกาศจังหวัดชุมพร โครงการจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 82/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตามประกาศจังหวัดชุมพร  โครงการจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 03 เม.ย. 2560 14:27

ประกาศจังหวัดชุมพร

  ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กับตำบลคลองพา ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๖.๑๕๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

วันที่ : 30 มี.ค. 2560 15:12

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ตำแหน่งนายช่างโยธาและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 08 พ.ค. 2558 10:15

logo
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 16:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home