home

ขทช.ชุมพร ขอถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่

องค์ความรู้  แนวทางการดำเนินการให้ตรงตามหลักการประเมินเอกลักษณ์ ทช.

วันที่ : 31 ม.ค. 2562 16:00

เส้นทางเลี่ยงขาขึ้นกทม. - ขาล่องใต้

เส้นทางเลี่ยงสายหลัก ทล. 41 (ช่วง กม.ที่ 4+000) เกิดน้ำท่วมทาง

วันที่ : 06 ม.ค. 2562 14:15

เส้นทางเลี่ยงขาขึ้นกทม. - ขาล่องใต้

เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมสายหลัก ทล.41 (กม.ที่ 4+000)

วันที่ : 06 ม.ค. 2562 13:45

ประชาสัมพันธ์งาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”

ประชาสัมพันธ์งาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”วันศุกร์ที่ 6 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 15:30

กรมทางหลวงชนบท จุดให้บริการเส้นทางสำหรับผู้เดินทางไปถวายพระราชพิธีเพลิงพระศพฯ

จุดให้บริการเส้นทางสำหรับผู้เดินทางไปถวายพระราชพิธีเพลิงพระศพฯ

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 11:45

ข่าวทั้งหมด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ : 28 ก.ย. 2560 16:27

ร่างประกวดราคาจ้างสายเขาสวนทุเรียน-เขาน้อย

ร่างประกวดราคาจ้างสายเขาสวนทุเรียน-เขาน้อย

วันที่ : 27 ก.ย. 2560 14:59

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 26 ก.ย. 2560 09:11

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้้งไฟฟ้าแสงว่าง บริเวณคันคลองชลประทาน

วันที่ : 08 พ.ค. 2560 14:12

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ : 05 พ.ค. 2560 15:03

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการก่อสร้างพัฒนาถนนสายเลียบชายทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อการท่องเที่ยวฯ

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการก่อสร้างพัฒนาถนนสายเลียบชายทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางจักรยาน ถนนเลียบชายทะเลหาดทะเลงาม เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร

วันที่ : 04 พ.ค. 2560 14:02

ประจังหวัดชุมพร ประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอำเภอละแมฯ

ประจังหวัดชุมพร ประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่จังหวัดสุราษฏร์ธานี งานก่อสร้างทางจักรยานเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ระยะทาง 2.000 กิโเลเมตร

วันที่ : 02 พ.ค. 2560 13:54

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการพัฒนาพืันที่หนองใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมโครงการพัฒนาพืันที่หนองใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ พร้อมติดตั้งไฟฟ้ฟ้าแสงสว่าง บริเวณคันคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร

วันที่ : 02 พ.ค. 2560 13:43

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง โครงการเชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศพม่าฯ

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง โครงการเชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศพม่าฯ

วันที่ : 26 เม.ย. 2560 16:16

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรม โครงการเชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศพม่า เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรม โครงการเชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศพม่า เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่ : 12 เม.ย. 2560 16:53

ข่าวทั้งหมด

หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

วันที่ : 14 มิ.ย. 2560 15:45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560

วันที่ : 09 พ.ค. 2560 10:45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560

วันที่ : 07 เม.ย. 2560 12:00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วันที่ : 17 มี.ค. 2560 13:45

การเผยแพร่ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ความโปร่งใสและตรวจสอบ

วันที่ : 17 ก.พ. 2560 10:30

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองรวมเมืองชุมพร

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองรวมเมืองชุมพร

วันที่ : 05 ก.ค. 2559 15:45

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสวมหมวกนิรภัยตามนโยบาย

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสวมหมวกนิรภัยตามนโยบาย "ชุมพรปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย100%

วันที่ : 21 มิ.ย. 2559 14:15

TEST chumphon.drr.go.th

chumphon.drr.go.th

วันที่ : 10 มิ.ย. 2558 11:30

logo
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทางตามข้อร้องเรียน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน) 

วันที่ : 19 พ.ค. 2558 13:15

logo
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื้อการพัฒนาระบบบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

วันที่ : 08 พ.ค. 2558 16:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home