home

ขทช.ชุมพร ขอถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่

องค์ความรู้  แนวทางการดำเนินการให้ตรงตามหลักการประเมินเอกลักษณ์ ทช.

วันที่ : 31 ม.ค. 2562 16:00

เส้นทางเลี่ยงขาขึ้นกทม. - ขาล่องใต้

เส้นทางเลี่ยงสายหลัก ทล. 41 (ช่วง กม.ที่ 4+000) เกิดน้ำท่วมทาง

วันที่ : 06 ม.ค. 2562 14:15

เส้นทางเลี่ยงขาขึ้นกทม. - ขาล่องใต้

เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมสายหลัก ทล.41 (กม.ที่ 4+000)

วันที่ : 06 ม.ค. 2562 13:45

ประชาสัมพันธ์งาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”

ประชาสัมพันธ์งาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”วันศุกร์ที่ 6 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 15:30

กรมทางหลวงชนบท จุดให้บริการเส้นทางสำหรับผู้เดินทางไปถวายพระราชพิธีเพลิงพระศพฯ

จุดให้บริการเส้นทางสำหรับผู้เดินทางไปถวายพระราชพิธีเพลิงพระศพฯ

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 11:45

ข่าวทั้งหมด
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ระยะทาง 2.500 กม.

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ระยะทาง 2.500 กม.

วันที่ : 31 ต.ค. 2560 16:07

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพร

วันที่ : 27 ต.ค. 2560 15:13

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสายบ้านปากตะโก-บ้านหนองไม้แก่น

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสายบ้านปากตะโก-บ้านหนองไม้แก่น

วันที่ : 27 ต.ค. 2560 15:07

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปากตะโก -บ้านหนองไม้แก่น

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปากตะโก -บ้านหนองไม้แก่น

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 13:04

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 12:55

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ : 11 ต.ค. 2560 15:46

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายบ้านปากตะโก-บ้านหนองไม้แก่น

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายบ้านปากตะโก-บ้านหนองไม้แก่น

วันที่ : 06 ต.ค. 2560 16:06

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร จัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร จัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ : 04 ต.ค. 2560 15:23

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรม โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาสวนทุเรียน - เขาน้อย

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรม โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาสวนทุเรียน - เขาน้อย

วันที่ : 03 ต.ค. 2560 14:51

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 02 ต.ค. 2560 10:56

ข่าวทั้งหมด

หน้า

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 11:30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด1 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด1 ประจำปี 2561

วันที่ : 08 พ.ย. 2560 15:00

กรมทางหลวงชนบท ให้บริการจุดจอดรถบริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์-ราชพฤกษ์ ฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

กรมทางหลวงชนบท ให้บริการจุดจอดรถบริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์-ราชพฤกษ์ ฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2560

วันที่ : 20 ต.ค. 2560 10:15

จุดให้บริการเส้นทางสำหรับผู้เดินทางไปถวายพระราชพิธีเพลิงพระศพฯ

จุดให้บริการเส้นทางสำหรับผู้เดินทางไปถวายพระราชพิธีเพลิงพระศพฯ

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 11:45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ : 12 ต.ค. 2560 11:45

แจ้งข้อร้องเรียนถนนเลียบชายฝั่งทะเล บ้านน้ำพุ-บ้านบางเบิด

แจ้งข้อร้องเรียนถนนเลียบชายฝั่งทะเล บ้านน้ำพุ-บ้านบางเบิด

วันที่ : 20 ก.ย. 2560 13:00

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงคมนาคม

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงคมนาคม

วันที่ : 18 ก.ย. 2560 09:30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม  2560

วันที่ : 14 ก.ย. 2560 11:00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฏาคม  2560 new.

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 10:45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560

วันที่ : 14 ก.ค. 2560 15:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home