home

ประชาสัมพันธ์งาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”

ประชาสัมพันธ์งาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”วันศุกร์ที่ 6 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 15:30

กรมทางหลวงชนบท จุดให้บริการเส้นทางสำหรับผู้เดินทางไปถวายพระราชพิธีเพลิงพระศพฯ

จุดให้บริการเส้นทางสำหรับผู้เดินทางไปถวายพระราชพิธีเพลิงพระศพฯ

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 11:45

เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อประชาชนผู้เดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

จังหวัดชุมพร เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อประชาชนผู้เดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 12 ต.ค. 2560 11:45

ขทช.ชุมพร ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้สาย ชพ.5056 ถนนอาภากร

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ขทช.ชุมพร ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้สาย ชพ.5056 ถนนอาภากร

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 12:00

ขทช.ชุมพรเข้ารับการตรวจติดตามจากคณะธรรมาภิบาล (โครงการจังหวัด)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560  ขทช.ชุมพรเข้ารับการตรวจติดตามจากคณะธรรมาภิบาล (โครงการจังหวัด)

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 11:45

ข่าวทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและการท่องเที่ยวรายการปรับปรุงถนนสายบ้านขุนกระทิง-บ้านถ้ำสิงห์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและการท่องเที่ยวรายการปรับปรุงถนนสายบ้านขุนกระทิง-บ้านถ้ำสิงห์

วันที่ : 28 ธ.ค. 2560 15:08

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก โครงการประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก โครงการประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

วันที่ : 25 ธ.ค. 2560 15:20

ประกาศจังหวัดชุมพร ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวรายการปรับปรุงถนนสายบ้านขุนกระทิง - ถ้ำสิงห์

ประกาศจังหวัดชุมพร ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวรายการปรับปรุงถนนสายบ้านขุนกระทิง - ถ้ำสิงห์

วันที่ : 19 ธ.ค. 2560 16:11

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ระยะทาง 0.900 กม.

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ระยะทาง 0.900 กม.

วันที่ : 15 ธ.ค. 2560 13:54

ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสองฯ

ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสองฯ

วันที่ : 13 พ.ย. 2560 13:32

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองในแจะ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองในแจะ

วันที่ : 07 พ.ย. 2560 15:27

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ระยะทาง 2.500 กม.

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ระยะทาง 2.500 กม.

วันที่ : 31 ต.ค. 2560 16:07

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพร

วันที่ : 27 ต.ค. 2560 15:13

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสายบ้านปากตะโก-บ้านหนองไม้แก่น

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสายบ้านปากตะโก-บ้านหนองไม้แก่น

วันที่ : 27 ต.ค. 2560 15:07

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปากตะโก -บ้านหนองไม้แก่น

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปากตะโก -บ้านหนองไม้แก่น

วันที่ : 17 ต.ค. 2560 13:04

ข่าวทั้งหมด

หน้า

รายงานงบทดลองรายเดือน กรกฏาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2561

วันที่ : 06 ส.ค. 2561 14:15

เผยแพร่วีดิทัศน์ ชุด "4 ปี + อนาคต คนไทยได้อะไร"

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 11:15

รายงานงบทดลองรายเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 11 ก.ค. 2561 11:30

logo
รายงานงบทดลองรายเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลองรายเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 14:00

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

วันที่ : 28 พ.ค. 2561 09:45

รายงานงบทดลองรายเดือนเมษายน 2561

รายงานงบทดลองรายเดือนเมษายน 2561

วันที่ : 07 พ.ค. 2561 14:00

รายงานงบทดลองรายเดือน มีนาคม 2561

รายงานงบทดลองรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 14:30

ประชาสัมพันธ์ 8 เส้นทางเลี่ยงการจราจร "ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561"

วันที่ : 03 เม.ย. 2561 14:45

รายงานงบทดลองรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานงบทดลองรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 09 มี.ค. 2561 11:30

ประกาศผลการคัดเลื่อกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการคัดเลื่อกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานคอมพิวเตอร์

วันที่ : 28 ก.พ. 2561 09:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home